bureaucrat_2

  Británie? Tam pořád prší. Francie? Ti Francouzi jsou nafoukaní. Německo? Tam je jejich tempo vražedné. Co Česko? Pěkné holky, dobré pivo, tam to asi bude fajn. Možná se těmito úvahami ubírá průměrný cizinec, který přemýšlí nad prací v zahraničí. O Česku, Češích a místí byrokracii toho moc neví a jednoduchou rovnicí mu vyjde, že pracovat tady nemusí být vůbec špatné. Sbalí si batoh, přiletí na Ruzyni, kde si vezme „nejlevnější“ taxi na světě na Václavák a jde do prvního baru, kde si vynikající češtinou z průvodce Lonely Planet objedná jednu desítku. Ale co dál?


  V tu chvíli začínají naše lektorské žně, protože objednání piva se nedá srovnat s vyplňováním různých formulářů, které mu ochotně a s milým úsměvem poskytnou pracovnice různých úřadů, které jim do cesty postaví česká byrokratická mašinérie. Naše mateřština není jazykem jednoduchým a je logické, že velké množství cizinců může mít velké problémy. Tím spíš, že ještě stále není taková vůle ze strany úřadů pomoci ty to překážky cizincům překonat. V tomto článku se dozvíte problematiku podílení cizinců na trhu práce.

  Cizinci s povolením k trvalému pobytu se mohou podílet na trhu práce za stejných podmínek jako občané ČR. Jediným rozdílem je, že se cizinci s povolením k trvalému pobytu musí zaevidovat na místně příslušném úřadu práce.  Přístup cizinců s vízem nad 90 dnů nebo s povolením k dlouhodobému pobytu je však formálně omezen zákonem o zaměstnanosti. Osoby těchto dvou pobytových statusů potřebují povolení k zaměstnání. Ta vydávají úřady práce, předtím však zkoumají aktuální situaci na trhu práce; povolení cizinci vydají pouze tehdy, když se ukáže, že místo nemůže být obsazeno českým uchazečem o zaměstnání (či uchazečem z jiného členského státu EU). Tato skutečnost je znázorněna v grafu.

Graf

  Ještě předtím musí o povolení k zaměstnávání cizinců s dočasným pobytem úřady práce požádat také zaměstnavatelé. Celá procedura je poměrně zdlouhavá, někdy trvá až půl roku. Navíc není jednorázová, protože povolení se vydává na dobu určitou (maximálně na dobu jednoho roku), takže ho cizinci musejí opakovaně obnovovat. Pokaždé musejí znovu doložit množství dokladů a nemají přitom jistotu, že jim povolení bude prodlouženo. Úřady totiž znovu přezkoumávají situaci na trhu práce, a proto je velmi důležité, aby byli cizinci vzděláváni jazykem té země, ve které hodlají dočasně zakotvit. Nejistota neporozumění na úřadech vede některé cizince ke snaze získat co nejrychleji povolení k trvalému pobytu nelegální cestou, tím pádem se podílí na trhu práce rychleji než při standardních byrokratických postupech.